Välkommen till Envima, Therez!

MenyFler nyheter

Vi är väldigt glada att kunna välkomna Therez Börling till oss på Envima. Therez kommer att arbeta som miljökonsult till nya och befintliga kunder med kontoret i Linköping som utgångspunkt.

Theréz har en kandidatexamen i miljövetenskap från Linköpings universitet och har även läst några miljökurser utöver utbildningen, bland annat inom miljöbalken och hållbar utveckling.

I sitt examensarbete riktade hon in sig på det nationella miljömålet ”God bebyggd miljö” med främst fokus på trafikfrågor och urban grönstruktur. Det gjordes en jämförelse mellan hur miljömålet hanterades på nationell, regional och lokal nivå och vad som behövde förändras eller förbättras i hanteringen.

Välkommen till oss på Envima, Therez!