Välkommen till seminarium om förnyelsebara bränslen

MenyFler nyheter

I dag finns det flera alternativ till bränslen som inte är av fossilt ursprung. Utvecklingen av teknik och lösningar har pågått under ett antal år. I dag kan man köra sina fordon med HVO, RME, etanol, biogas, vätgas, el och producera el genom solceller.

Vad har då de olika bränslealternativen för möjligheter och potential?

Vi kan tillsammans vara överens om att det sannolikt inte kommer vara enbart ett alternativ som är det framtida fossilfria alternativet. Det kommer troligen bli en kombination av flera olika drivmedel och transportslag.

För att ge er möjlighet att få mer information om de alternativ som finns för diesel och bensin, har Energikontoret Östra Götaland och Envima bjudit in 6 aktörer som kommer presentera sitt/sina förnyelsebara bränslen under ca 20 minuter vardera.

Vi kommer även ta upp frågan om förnyelsebara bränslen vid upphandlingar (komplement till eller möjlig att använda som kravställning).

Medverkande:

  • Energifabriken (HVO/RME)
  • Kjell Askling bil, Toyota (hybrider, bränslecellsteknik)
  • Lantmännen Agroetanol (etanol)
  • Vallacom (solcellsteknik för solel)
  • Swedish Biogas International (biogas fordonsbränsle)
  • Östgötautmaningen (vision Fossilfria transporter i Östergötland)

Datum för seminariet:
Tisdagen den 6 december i Linköping
Plats: Cleantech Park, Gjuterigatan 1C
Seminariet kommer att vara mellan kl 13.00-15.30.
Kostnadsfritt, men vi vill att du anmäler ditt deltagande för att planera fika och utrymme.

Anmälan om deltagande görs senast 29 november via denna länk.