VÅR HÅLLBARHETSREDOVISNING

Fler och fler företag inser vikten av att arbeta för en hållbar samhällsutveckling. Jag ser det som en positiv trend att allt fler inser att det går att kombinera affärsmässighet med samhällsansvar.

För oss som miljö- och hållbarhetskonsulter ser vi det som en självklarhet att ”leva som vi lär” så långt det är möjligt. Därför gör vi en hållbarhetsredovisning även om vi inte har ett lagstadgat krav på oss att göra det. Vi har valt att redovisa enligt Global Compacts 10 principer, men även tagit hänsyn till Agenda 2030.

LÄS OCH LADDA NER VÅR HÅLLBARHETSREDOVISNING FÖR 2017

Anders Johansson, VD, Envima

 

 

FÖRSTA STEGET PÅ RESAN MED HÅLLBARHETSREDOVISNING