Miljö och hållbara affärer i fokus sedan 2001

2001 börjar berättelsen om Envima. Det är historien om ett gäng erfarna miljökonsulter i Linköping som efterhand samlats i ett konsultföretag med fokus på miljö- och hållbarhet. Stort nog att rymma den vassaste kompetensen men samtidigt litet nog att kunna hålla kundrelationerna nära och personliga. 

 

I ett tidigt skede av vår historia beskrev vi verksamheten genom ett ornament. Det innehöll symboler för våra affärsområden samtidigt som det bildade en enhet. Enheten symboliserade kraften i samverkan. I takt med att verksamheten utvecklats så använder vi inte ornamentet lika mycket, men de nuvarande symbolerna för våra affärsområden har hämtat sin inspiration härifrån.

Sedan bolaget startade har mycket hänt. Två gånger har vi har vuxit ur våra lokaler. Vi har startat ytterligare ett Envima-kontor i Stockholm och arbetar hårt med att certifiera såväl bolaget som individuella miljörevisorer.

Från och med 2008 har vi klimatneutraliserat verksamheten och kompenserar därmed för de koldioxidutsläpp vi orsakar.

Vi har fått allt fler och allt större uppdrag i alla tänkbara branscher, men vår affärsidé om ett företag som skapar hållbara affärer – den är fortfarande densamma.