Envima - ett klimatneutralt företag

Envima har varit ett klimatneutralt företag sedan 2008. Varje år sedan dess har vi redovisat en klimatneutralitetsrapport i dataprogrammet SVANTE, som är framtaget och förvaltas av South Pole.
 

Ladda ner rapporten »
 

Vi har länge haft fokus på att minska våra utsläpp av fossila växthusgaser. Det har skett genom att enbart ha miljöfordon som företagsbilar, cykla eller åka tåg så mycket som möjligt, prioritera inköp av energisnål elektronik, m.m. Att klimatkompensera verksamheten var ett naturligt steg i vårt miljöengagemang,

I klimatrapporten för 2017 redovisas Envimas totala utsläpp av växthusgaser, men även storleken per anställd. Det går även att läsa om vad vi kommer att arbeta med för att minska utsläppen ytterligare.

Vi kompenserar för de koldioxidutsläpp som vi genererar genom vår verksamhet och som vi inte har möjlighet att reducera. 2017 var summan 13,17 ton och vi har valt att klimatkompensera för dessa i projektet "Wind Prony, Nya Kaledonien" som är ett Gold Standard projekt. Läs mer här »

Har du frågor gällande vår klimatneutralitet? kontakta: Anders Johansson - VD, tel: 013 - 31 42 93 eller via