Envima - ett klimatneutralt företag

Envima har varit ett klimatneutralt företag sedan 2008. Varje år sedan dess har vi redovisat en klimatneutralitetsrapport i dataprogrammet SVANTE, som är framtaget och förvaltas av South Pole.
 

Ladda ner rapporten »
 

Vi har länge haft fokus på att minska våra utsläpp av fossila växthusgaser. Det har skett genom att enbart ha miljöfordon som företagsbilar, cykla eller åka tåg så mycket som möjligt, prioritera inköp av energisnål elektronik, m.m. Att klimatkompensera verksamheten var ett naturligt steg i vårt miljöengagemang,

I klimatrapporten för 2019 redovisas Envimas totala utsläpp av växthusgaser, men även relaterat till antal anställda och total omsättning. 

Vi kompenserar för de koldioxidutsläpp som vi genererar genom vår verksamhet och som vi inte har möjlighet att reducera. 2019 var summan 17,24 ton och vi har valt att klimatkompensera för 200% av våra utsläpp i solenergiprojektet "Siam Solar Energy" som är ett Gold Standard projekt. Läs mer här »

Har du frågor gällande vår klimatneutralitet? kontakta: Anders Johansson - VD, tel: 013 - 31 42 93 eller via