Vårt samhällstöd 

 

Under 2016 stödjer Envima också följande organisationer och föreningar: