Vårt samhällstöd 

 

Under 2018 stödjer Envima också följande organisationer och föreningar: