Vill du göra hållbara affärer?

För oss på Envima innebär hållbara affärer att man aktivt arbetar med samtliga tre hållbarhetsperspektiv (dvs socialt, miljömässigt och ekonomiskt) och inser att allt hänger ihop och är beroende av varandra. Vår stora ledstjärna är sunt förnuft och en stark övertygelse om att alla företag som arbetar hållbart tjänar på det.


Vår företagsbroschyr »

Vi har sedan starten 2001 huvudsakligen jobbat med miljöperspektivet, och det är fortsatt det område vi står stadigast i, men miljöfrågan och våra tjänster har med åren breddats inom hållbarhetsområdet. De senaste åren har vi därför även jobbat mycket med det bredare hållbarhetsperspektivet och kallar oss därför numera för miljö- och hållbarhetskonsulter. Trots att miljö ingår i hållbarhet har vi valt att särredovisa det för att betona vårt huvudområde.

Vi är övertygade om att jobba med hållbarhetsfrågor och att verka för ökad samhällsnytta och förbättrad miljöprestanda är enda vägen att uppnå hållbara affärer! Vi kan med våra kompetenta konsulter och effektiva webverktyg hjälpa dig utifrån dina förutsättningar!