Hållbara affärer –
som vimorna* ser det!

Vi är miljö- och hållbarhetskonsulter med visionen att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom hållbara affärer.

För oss vimor innebär hållbara affärer att aktivt arbeta med samtliga tre hållbarhetsperspektiv (dvs samhälle, miljö och ekonomi) och inse att allt hänger ihop och är beroende av varandra.

* En vima – flera vimor, därför kallar vi oss anställda för vimor.
 

SAMHÄLLE
Viengagerar oss i omvärlden och i våra medmänniskor samt agerar för mänskliga rättigheter. Vi värderar långsiktiga och utvecklande kundrelationer där våra uppdrag och interna aktiviteter präglas av högt i tak och kreativa arbetsmetoder som gör det kul att jobba.

Genom en aktiv omvärldsbevakning avseende såväl lagar, krav och trender i samhället säkerställs att relevanta krav från våra intressenter uppfylls vilket bidrar till ständig förbättring av vår egen och kundernas verksamheter.

MILJÖ
Viförebygger miljöpåverkan samt bidrar till förbättrad miljöprestanda både internt och hos våra kunder genom hög kompetens, framtidsorientering och engagemang.

Såväl kunder, personal och samarbetspartners engageras i utvecklingen av uppdrag, metoder och webbverktyg som bidrar till en hållbar utveckling.

EKONOMI
Vianpassar uppdragen utifrån kundens unika behov och jobbar efter kvalitetssäkrade processer för att uppnå en hög kundnöjdhet. Vi följer och respekterar Global Compacts principer för antikorruption.
Genom att kombinera våra egenutvecklade webbverktyg med erfarna och kompetenta konsulter uppnår vi hållbara affärer.

 


Vår stora ledstjärna är sunt förnuft och en stark övertygelse om att alla företag som arbetar hållbart tjänar på det. Vi lever som vi lär!


 

LINKÖPING 2018-01-03

Anders Johansson
ANDERS JOHANSON, VD