VARFÖR ÄR KOMMUNIKATION VIKTIGT FÖR DIG?

Internt skapas delaktighet vilket ger förståelse, stolthet och engagemang för miljö- och hållbarhetsarbetet.

Externt stärker det ert varumärke, både mot marknaden och som arbetsgivare. Det ökar konkurrenskraften och öppnar dörrar till nya affärsmöjligheter.

Viktig information som inte når fram till mottagaren gör ingen nytta. Vi kan hjälpa dig med strategi, struktur, innehåll och form. Men kanske det viktigaste. Vi gör den tydlig och intressant. Oavsett om det gäller intern eller extern kommunikation.

Till sist en klyscha som tyvärr är alltför sann. Allt kommunicerar:-)

 

Mikael Larsson Ansvarig för affärsområdet Kommunikation är
Mikael Larsson; tel: 0768-31 39 31
e-post:

Mer om våra tjänster

  • Kommunikativ hållbarhetsredovisning
  • Kommunikationsstrategi
  • Argumentationsguide
  • Infografik och presentationer
  • Digitala tjänster
  • Envimas nätverk för miljö och hållbarhet

Referenser:


Exempel på webbsajter:


På gång

SPRID NYTTAN AV DITT MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSARBETE