LÅTER DU DITT MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSARBETE TALA FÖR SIG?

Idag förväntar sig både kunder, anställda och samhälle att man kan kommunicera sitt miljö och hållbarhetsarbete på ett tydligt och genomtänkt sätt.

Det finns flera fördelar:

  • Internt skapas delaktighet vilket ger förståelse, stolthet och engagemang för arbetet.
  • Externt stärker det varumärket, ökar konkurrenskraften och öppnar dörrar till nya affärsmöjligheter.

Viktig information som inte når fram till mottagaren gör ingen nytta. Vi kan hjälpa dig både med struktur, innehåll och form. Oavsett om det gäller intern eller extern kommunikation.

Till sist en klyscha som tyvärr är alltför sann.
Allt kommunicerar:-)

 

Mikael Larsson Ansvarig för affärsområdet Kommunikation är
Mikael Larsson; tel: 0768-31 39 31
e-post:

Mer om våra tjänster

  • Kommunikativ hållbarhetsredovisning
  • Kommunikationsstrategi
  • Argumentationsguide
  • Infografik och presentationer
  • Digitala tjänster
  • Envimas nätverk för miljö och hållbarhet

Referenser:


Exempel på webbsajter:


På gång

SPRID NYTTAN AV DITT MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSARBETE