HAR DU ETT LEDNINGSSYSTEM SOM STÄRKER DINA AFFÄRER?

Standarder för ledningssystem finns inom många områden. Allt från miljö, arbetsmiljö, och kvalitet till livsmedel och energi. Gemensamt för alla är att det krävs en systematik och arbetsmetodik för att uppfylla kraven och få systemet att fungera i vardagen.

Vi har lång erfarenhet av flera standarder och kan hjälpa dig med certifieringsbara system enligt t.ex. ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001, BRC/FSSC 22000/ISO 22000, ISO 13485 och spårbarhetscertifiering av skogsråvara. Vi kan med vår breda erfarenhet hjälpa dig att uppfylla de ledningsstandarder som är relevanta för din verksamhet samt effektivisera och integrera befintliga ledningssystem.

Vi har många års erfarenhet av att arbeta med kunders ledningssystem och i vårt eget webbverktyg, Minet.

Det sker alltid med utgångspunkt i vårt miljö- och hållbarhetsengagemang och med kundnyttan i fokus.

 

Anna Lindroth Ansvarig för affärsområdet Ledningssystem är
Anna Lindroth
tel: 070-624 74 12
e-post:

Mer om våra tjänster

 • Stöd för verksamhetsstyrning
 • Hållbar utveckling - 8-stegsmodellen
 • Minet
 • Nulägesanalys
 • Hyr konsult – Framtidsavtal
 • Stöd vid införande av miljöledningssystem
 • Riskanalys
 • Miljöutredning
 • Integrerade system
 • CSR – hållbart företagande
 • Hållbarhetsworkshop
 • Envimas nätverk för miljö och hållbarhet

På gång

DIN LEDSTJÄRNA FÖR ATT NÅ MÅLEN