Håll balansen på den juridiska vågen

För att leva upp till gällande miljölagstiftning och kunna följa med i de ständiga förändringar som sker, krävs både tid och kunskap. Våra miljöjurister hjälper er med allt från att tolka och tillämpa miljölagstiftningen, hantera ert löpande miljöarbete till att vara stöd i enskilda tillstånds- och myndighetsärenden.

Via Miljöparagrafen, vår webbaserade lagdatabas, kan ni även prenumerera på en företags-anpassad lagbevakning där våra miljöjurister hjälper er att tolka och efterleva gällande regler.

Ansvarig för affärsområdet Miljöjuridik är
Göran Sjöblom; tel: 070-624 75 85
e-post:

Bland våra miljöjuridiktjänster finns:

  • Tillståndsprövning enligt miljöbalken
  • Miljöparagrafen (lagbevakning)
  • Revision av lagefterlevnad
  • Egenkontroll
  • Stöd i myndighetskontakter
  • Säkerhetsrådgivning
  • Miljöchef och samordnare
  • Miljökonsekvensbeskrivningar
  • Tolkning och tillämpning av miljö- och arbetsmiljölagstiftning m.m.
  • Due Diligence undersökningar avseende miljö

Läs mer:

Envima AB

Gjuterigatan 1D
582 73 Linköping
Tel: 013-37 67 60

Karta, Envima Linköping

Tullvaktsvägen 2
115 56 Stockholm
Tel: 08-19 87 66

Karta, Envima Stockholm

ISO 14001, ISO 9001, AFS 2001:1
Envimas affärsområden
Miljöledningssystem Miljörevision Miljöutbildning Miljöjuridik Miljökommunikation