Tala om för omvärlden vad du gör

Dra nytta av ditt miljöarbete genom att kommunicera ut det till kunder, myndigheter, aktieägare, press och allmänhet. Genomförs det på ett strukturerat och professionellt sätt ger det konkurrenskraft och lönsamma affärsmöjligheter.

För att miljökommunikationen ska göra verklig nytta måste man börja inifrån och ut. Organisationen måste veta vad som händer och varför. Delaktighet förenklar och driver förändringsarbetet framåt. Slutligen redovisas arbetet utåt, på ett trovärdigt och engagerande sätt. Vi kan hjälpa er hela vägen.

Ansvarig för affärsområdet Miljökommunikation är
Mikael Larsson; tel: 0768-31 39 31
e-post:
 
 

Bland våra miljökommunikationstjänster finns:

  • Miljönätverk
  • Intern förankring av miljö- och arbetsmiljöarbetet genom utbildning.
  • Miljödeklaration
  • Planering och genomförande av extern miljökommunikation, t.ex. informationsmaterial, föredrag och utställningar.
  • Konsekvensanalys av företagets externa miljökommunikation.
  • Utarbetande av total kommunikationsplan.
  • Göra miljöarbetet synligt på hemsidan genom att skriva texter och strukturera materialet så att det passar både internt och externt.

Läs mer:

Exempel på webbsajter:

Envima AB

Gjuterigatan 1D
582 73 Linköping
Tel: 013-37 67 60

Karta, Envima Linköping

Tullvaktsvägen 2
115 56 Stockholm
Tel: 08-19 87 66

Karta, Envima Stockholm

ISO 14001, ISO 9001, AFS 2001:1
Envimas affärsområden
Miljöledningssystem Miljörevision Miljöutbildning Miljöjuridik Miljökommunikation