Din ledstjärna för att nå fram
till miljömålen

Standarder för ledningssystem finns inom många områden som miljö och arbetsmiljö, kvalitet, livsmedel, energi med flera. Gemensamt för alla är att det krävs en systematik och arbetsmetodik för att uppfylla kraven och få systemet att fungera i vardagen.

Vi kan med vår långa erfarenhet hjälpa er att uppfylla de ledningsstandarder som är relevanta för er verksamhet samt effektivisera och integrera befintliga ledningssystem. Alltid med utgångspunkt i vårt miljö- och hållbarhetsengagemang.

Ansvarig för affärsområdet Miljöledning är
Anna Lindroth; tel: 070-624 74 12
e-post:

Bland våra miljöledningstjänster finns:

  • Nulägesanalys
  • Stöd vid införande av miljöledningssystem
  • Riskanalys
  • Miljöutredning
  • Integrerade system
  • CSR - socialt ansvarstagande
  • Hållbar utveckling - 8-stegsmodellen
  • Morot - innovationsledningssystem
  • MiNet - webbaserad verksamhetsstyrning
  • Hållbarhetsworkshop

Läs mer:

Envima AB

Gjuterigatan 1D
582 73 Linköping
Tel: 013-37 67 60

Karta, Envima Linköping

Tullvaktsvägen 2
115 56 Stockholm
Tel: 08-19 87 66

Karta, Envima Stockholm

ISO 14001, ISO 9001, AFS 2001:1
Envimas affärsområden
Miljöledningssystem Miljörevision Miljöutbildning Miljöjuridik Miljökommunikation