En korrekt genomlysning av alla miljökonsekvenser

Våra erfarna miljörevisorer har kunskapen att hitta besparingsmöjligheter och miljömässiga förbättringsåtgärder i er verksamhet. Vi utför såväl löpande internrevisioner av hela verksamheter som revisioner vid företagsförvärv eller vid särskilda behov, såsom kartläggning av verksamhetens klimatpåverkan eller revision av lagefterlevnad.

Korrekta beslutsunderlag leder till att rätt beslut kan fattas ur både miljömässig och ekonomisk synpunkt. Vi har både MIS-godkända och certifierade miljörevisorer i organisationen.

Ansvarig för affärsområdet Miljöledning är
Andreas Sahlman; tel: 070-523 41 35
e-post:

Bland våra miljörevisionstjänster finns:

  • Intern miljörevision
  • Leverantörsrevision
  • Revision av lagefterlevnad
  • Periodisk besiktning enligt miljöbalken
  • Revision vid företagsförvärv
  • Klimatrevision

Läs mer:

Envima AB

Gjuterigatan 1D
582 73 Linköping
Tel: 013-37 67 60

Karta, Envima Linköping

Tullvaktsvägen 2
115 56 Stockholm
Tel: 08-19 87 66

Karta, Envima Stockholm

ISO 14001, ISO 9001, AFS 2001:1
Envimas affärsområden
Miljöledningssystem Miljörevision Miljöutbildning Miljöjuridik Miljökommunikation