Låt dina medarbetare växa

Grundtanken med våra utbildningar och workshops är att kunskap föder intresse. Därför skräddarsys de
efter era behov. Verkliga exempel ger möjlighet att dra paralleller till den egna verksamheten.
Delaktighet och miljöombyte gör utbildningarna motiverande och roliga. Efter utbildningarna
genomför vi alltid en utvärdering för att se om ni är nöjda med investeringen.

Ansvarig för affärsområdet Miljöutbildning är
Emilia Bröms Axelsson
tel: 070-624 74 01
e-post:

Bland våra miljöutbildningstjänster finns:

  • Grundläggande miljöutbildning
  • Lära in ute - miljöutbildning i det fria
  • Intern miljörevision
  • Miljölagstiftning
  • Miljöledningssystem
  • Kemikaliehantering
  • Farligt gods
  • Avfallshantering
  • Motivationsutbildning
  • Framtiden är hållbar

Läs mer:

Envima AB

Gjuterigatan 1D
582 73 Linköping
Tel: 013-37 67 60

Karta, Envima Linköping

Tullvaktsvägen 2
115 56 Stockholm
Tel: 08-19 87 66

Karta, Envima Stockholm

ISO 14001, ISO 9001, AFS 2001:1
Envimas affärsområden
Miljöledningssystem Miljörevision Miljöutbildning Miljöjuridik Miljökommunikation