VILL DU MAXIMERA NYTTAN AV DIN NÄSTA REVISION?

En viktig drivkraft inom organisationer är effektivisering som skapar förutsättningar för affärer. Varför inte använda din nästa revision för just det? En väl planerad och genomförd revision kan ge just dessa effekter.

Vår ambition är att en genomförd revision eller periodisk besiktning skapar beslutsunderlag som visar hur väl det reviderade området uppfyller de förväntningar som vi jämfört mot, men även att vi hittar besparingsmöjligheter och miljö- och hållbarhetsmässiga förbättringsåtgärder i din verksamhet.

Envima har både personcertifierade (ISO 19011 och FSC® Chain of Custody*) och MIS-godkända miljörevisorer.

Till höger ser du exempel på några olika typer av revisioner som vi på Envima kan erbjuda.

Har du behov att utbilda dig själv inom revisionsområdet?
Envima har möjlighet att erbjuda företagsanpassade revisionsutbildningar av olika slag. För mer information se Utbildning »

*) Envimas FSC-licenskod: FSC®-N003227

Ansvarig för affärsområdet Revision är
Peter Fränngård; tel: 070 - 624 75 57
e-post:

Mer om våra tjänster

  • Periodisk besiktning enligt miljöbalken
  • Internrevision
  • Lagefterlevnadsrevision
  • Leverantörsrevision
  • Klimatrevision
  • Revision vid företagsförvärv - Due Diligence-undersökningar
  • Envimas nätverk för miljö och hållbarhet

EN KORREKT GENOMLYSNING AV ALLA KONSEKVENSER