VAD VILL DU FÅ UT AV DIN NÄSTA REVISION?

Vi inleder alltid samarbetet med en avstämning, för att vara säkra på att vi har förstått uppdraget, dina uppsatta förväntningar eller dina intressenters krav på revisionsutförandet.

Utifrån identifierade förväntningar och behov, anpassar vi sedan revisionen. Vår ambition är att en genomförd revision ska skapa beslutsunderlag som dels redovisar hur väl reviderat område uppfyller de förväntningar som vi jämfört mot och dels innebär att vi hittar både besparingsmöjligheter och miljö- och hållbarhetsmässiga förbättringsåtgärder i din verksamhet.

Om du anlitar Envima, för att genomföra revision, har vi både personcertifierade (ISO 19011) och MIS-godkända miljörevisorer.

Till höger ser du exempel på några olika typer av revisioner som vi på Envima kan erbjuda.

Har du behov att utbilda dig själv inom revisionsområdet?
Envima har möjlighet att erbjuda företagsanpassade revisionsutbildningar av olika slag. För mer information se Utbildning »

 

Ansvarig för affärsområdet Revision är
Peter Fränngård; tel: 070 - 624 75 57
e-post:

Mer om våra tjänster

  • Periodisk besiktning enligt miljöbalken
  • Internrevision
  • Lagefterlevnadsrevision
  • Leverantörsrevision
  • Klimatrevision
  • Revision vid företagsförvärv - Due Diligence-undersökningar avseende miljö
  • Envimas nätverk för miljö och hållbarhet

På gång

EN KORREKT GENOMLYSNING AV ALLA KONSEKVENSER