KAN ÖKAD KUNSKAP SPARA DINA RESURSER?

Kunskap föder intresse och intresse leder till utveckling. Därför kan en väl genomförd utbildning eller work-shop leda till en positiv utveckling för dig och er verksamhet. Med intresserade och motiverade medarbetare når man helt enkelt längre.

Vi skräddarsyr utbildningen efter era behov. När den är slutförd gör vi alltid en utvärdering tillsammans med er för att se om ni är nöjda med investeringen.

Akademinet är en egenutvecklad digital utbildningsplattform. I den finns bland annat vår miljö- och hållbarhetsutbildning och vår utbildning för bättre arbetsmiljö. I plattformen kan vi även bygga utbildningar helt anpassade efter era önskemål och krav.

 

Ansvarig för affärsområdet Utbildning är
Cecilia Larsson
tel: 070-624 74 09
e-post:

Mer om våra tjänster

 • Grundläggande miljö- och hållbarhetsutbildning
 • Bättre arbetsmiljöutbildning
 • Ledningssystemsutbildning
 • Hållbarhetsworkshop
 • Utbilda dina interna revisorer
 • Utbildning inom miljö- och arbetsmiljölagstiftning
 • FSC® och spårbarhet av skogsråvara
 • Kemikalieutbildning
 • Farligt gods
 • Hållbar utveckling - 8-stegsmodellen
 • Akademinet – webbaserad utbildningsplattform
 • Envimas nätverk för miljö och hållbarhet

LÅT DINA MEDARBETARE VÄXA