Miljöparagrafen

Ett smart sätt att bevaka lagstiftningen som berör er verksamhet.

Myndigheter och miljöledningsstandarder ställer höga krav på företagen, samtidigt som miljölagstiftningen är i ständig förändring. Det här kräver omfattande tid och kunskap. Därför startade vi Miljöparagrafen .

Miljöparagrafen är en internetbaserad lagförteckning som tydligt anger hur gällande lagstiftning berör just er verksamhet. I er företagsspecifika lagförteckning ges en kortfattad och lättförståelig information över hur ni berörs, information om de senaste förändringarna och vilka åtgärder som eventuellt ska vidtas på grund av lagändringarna.

Två gånger per år uppdaterar vår jurist er lagförteckning med de förändringar och tillägg som är aktuella för just er (gäller inte Miljöparagrafen BAS). I samband med det får ni också ett följebrev med analyser och kommentarer.

Företaget får tillgång till två användarnivåer, en nivå med enbart läsbehörighet och en nivå som ger redigeringsmöjligheter som företagsadministratör.

Miljöparagrafen har nöjda användare inom en mängd olika branscher.

Välkommen att bli en av dem!

Nyckelfunktioner

  • Lägg till texter om berörd miljöaspekt – ett krav i standarden ISO 14001.
  • Redigera inlagd information och länka till styrande dokument, som t.ex. rutiner och instruktioner på företagets server, intranät eller internet.
  • Kommentera hur väl lagar, förordningar och föreskrifter efterlevs samt upprätta en periodiserad plan för revision av lagefterlevnaden

Tilläggsmoduler

  • Lagefterlevnad – ett verktyg för att planera och grafiskt följa upp hur väl lagstiftningen efterlevs.
  • Egna lagkategorier – om våra lagkategorier inte passar in i er organisation går det att skapa skräddarsydda förteckningar.
  • Företagsspecifik startsida – ett sätt att publicera egen information och göra systemet lite mer personligt.
  • Utskriftsfunktion – skriv ut valda delar eller hela innehållet i ett skrivarvänligt format.

Läs mer

Envima AB

Gjuterigatan 1D
582 73 Linköping
Tel: 013-37 67 60

Karta, Envima Linköping

Tullvaktsvägen 2
115 56 Stockholm
Tel: 08-19 87 66

Karta, Envima Stockholm

ISO 14001, ISO 9001, AFS 2001:1
Envimas affärsområden
Miljöledningssystem Miljörevision Miljöutbildning Miljöjuridik Miljökommunikation