Vill du bidra till en hållbar framtid tillsammans med oss?

LÄS MER OCH KONTAKTA OSS

Win-win-win.


Hållbara affärer är en kombination av nytta och lönsamhet där flera parter är vinnare. 350 aktiva kunder ser vi som ett bevis för att påståendet stämmer och att våra tjänster och verktyg verkligen bidrar till en hållbar och lönsam affärsutveckling.

Det gäller att ta vara på de unika möjligheter som finns hos alla företag. För tro oss, de finns där. Vi hjälper dig att utveckla möjligheterna till affärsnytta. För dig, för oss och för samhället i stort. Det är vad vår affärsidé handlar om.

NYHETER

Vill du bidra till en hållbar framtid tillsammans med oss?
2021-02-19

Vill du bidra till en hållbar framtid tillsammans med oss?

Nu söker vi nya stjärnor för att förstärka vårt team! Vill du också bli en "Vima" och jobba mot vår vision: "En hållbar framtid"? ...

Läs mer »

Hur ska bevara våra våtmarker?
2021-02-02

Hur ska bevara våra våtmarker?

Idag, den 2 februari, är internationella våtmarksdagen. Dagen finns till för att uppmärksamma världens våtmarker och den viktiga roll dessa områden spelar för ekosystemet. ...

Läs mer »

Hållbarhetsworkshop: Hur framtidssäkrar ni ert företag?
2021-01-20

Hållbarhetsworkshop: Hur framtidssäkrar ni ert företag?

Vi är glada att, tillsammans med vår samarbetspartner Prodelox, nu kunna erbjuda en workshop där vi tillsammans med er ser över ert hållbarhetsarbete för att utveckla och framtidssäkra er...

Läs mer »

Envima välkomnar 2021!
2021-01-11

Envima välkomnar 2021!

2020 var ett kämpigt år för många företag. På Envima har vi klarat oss lindrigt undan och till och med lyckats växa under året, mycket vi kan tacka våra trogna kunder för. ...

Läs mer »

Avtackning av Anders
2020-12-16

Avtackning av Anders

Nu har vi haft en digital avtackning av vår förra VD Anders!

Läs mer »

Skatt på avfallsförbränning höjs snart igen
2020-12-09

Skatt på avfallsförbränning höjs snart igen

I april i år trädde lagen (2019:1274) om skatt på avfall som förbränns i kraft. Skatten på avfallsförbränning höjs successivt årligen och snart är det dags igen. ...

Läs mer »

Ny lag om vissa utsläpp av växthusgaser
2020-12-07

Ny lag om vissa utsläpp av växthusgaser

Ny lagstiftning från 1 januari 2021!  Regeringen föreslår i prop. 2020/21:27 att överföra bestämmelser från lag till förordning för att på så vis lättare och snabbare harmonisera Sveri...

Läs mer »

Anmälan av särskilt farligt ämne i varor till SCIP-databasen
2020-12-04

Anmälan av särskilt farligt ämne i varor till SCIP-databasen

Den europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA, har upprättat SCIP-databasen dit leverantörer av varor ska anmäla förekomst av särskilt farliga ämnen i varorna, s.k. SVHC-ämnen. ...

Läs mer »

Få koll med en Hållbarhetspejling!
2020-12-03

Få koll med en Hållbarhetspejling!

Envima har, i samarbete med Identx och Origo Group genomfört en undersökning under namnet Hållbara insikter 2020 om östgötar och hållbarhet.

Läs mer »